Jogi közlemény, felhívás!

Suggested text: Our website address is: http://www.szotyicreations.hu.


A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény 7.§ -a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül.

A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem
részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata az oldal üzemeltetőjét illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények
jogosultjainak esetleg és önálló jogait. A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és
technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Bukta-Romics Beáta a szerzői
jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldal felületén megjelenített valamennyi tartalomnak. Amennyiben a weboldal tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weboldal üzemeltetőjének, vagyis Bukta-Romics Beátának az engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli a szerző, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000, -Ft+Áfa, azaz kettőszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó Bukta-Romics Beáta részére. Tilos minden olyan
tevékenység, amely a szotyicreations.hu oldal adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forrás kódjának visszafejtésére stb. irányul.